< wstecz

Key English Test (KET - CAMBRIDGE LEVEL 1)
KET jest międzynarodowym egzaminem znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.
KET jest niezależną częścią programu Look Ahead - wspólnego przedsięwzięcia The British Council, Syndykatu Egzaminacyjnego Uniwersytetu Cambridge (UCLES), BBC i wydawnictwa LONGMAN, prowadzonego pod auspicjami Rady Europy.
Zakłada się, że kandydaci przystępujący do KET uczyli się angielskiego przez ok. 180 - 200 godzin.
Kandydaci przystępujący do KET potrafią porozumiewać się w języku angielskim w podstawowych sytuacjach życia codziennego.
KET, podobnie jak dyplom szkoły średniej lub uczelni, jest ważny przez całe życie.


Preliminary English Test (PET - CAMBRIDGE POZIOM 2)

PET jest międzynarodowym egzaminem znajomości języka angielskiego na poziomie ponad podstawowym.
PET jest niezależną częścią programu Look Ahead - wspólnego przedsięwzięcia The British Council, Syndykatu Egzaminacyjnego Uniwersytetu Cambridge (UCLES), BBC i wydawnictwa LONGMAN, prowadzonego pod auspicjami Rady Europy.
Kandydaci PET potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponad podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
Zakłada się, że kandydaci przystępujący do PET uczyli się angielskiego przez ok. 375 godzin.
PET, podobnie jak dyplom szkoły średniej lub uczelni, jest ważny przez całe życie.

First Certificate in English
jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym
FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
FCE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie.
FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
Przygotowanie do FCE wymaga ok 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.
Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

Certificate in Advanced English
to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
Przygotowanie do CAE wymaga ok 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego.
Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.