< wstecz

Direct Method for English

Proponujemy Państwu kurs języka angielskiego prowadzony jedną z najnowszych metod nauczania w/w języka. Direct Method for English jest to metoda bezpośrednia stworzona przez grupę ekspertów i metodyków, której głównym elementem jest interakcja pomiędzy słuchaczami a lektorem. Każde zajęcia składają się z dwóch części-

I część – rekapitulacja wtórna- czyli powtórka materiału z kilku ostatnich zajęć

II część – wprowadzenie nowego materiału.


Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, iż lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a następnie zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki w celu przećwiczenia nowego materiału w praktyce i w kontekście. Nauczyciel zadaje każde pytanie szybko, ale dwa razy, tak aby umożliwić słuchaczowi dokładne zrozumienie pytania i stworzenie szybkiej, adekwatnej odpowiedzi, zachowując przy tym szybkość wypowiedzi prawowitych nosicieli języka angielskiego. Dzięki takiemu systemowi pracy wytwarza się nawyk prowadzenia rozmowy w języku obcym bez konieczności wymyślania odpowiedzi w języku polskim i tłumaczenia jej na język angielski. Praca ustna jest przerywana czytaniami i dyktandami, w celu udoskonalania umiejętności poprawnej wymowy, akcentuacji a także zapisu słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem zasad ortografii i interpunkcji.
Dodatkowymi walorami metody są:
- kształcenie umiejętności tworzenia własnych, swobodnych wypowiedzi,
- ciekawa i zaktualizowana tematyka zadawanych pytań,
- przejrzysty układ podręcznika zawierającego ćwiczenia gramatyczne dopasowane do wprowadzanych zagadnień leksykalnych,
- materiał uwzględniający transkrypcję fonetyczną.
Tajemnicą sukcesu nauczania metodą Direct Method for English są także regularne powtórki materiału mające na celu utrwalenie nowo wprowadzonego materiału na stałe, tak by wiedza słuchaczy była pełna, a nie jak w przypadku innych metod nauczania wymagała wielokrotnych powrotów do opracowanych już wcześniej zagadnień.
Program pracy według metody Direct Method for English przewiduje pracę w grupach szkoleniowych jak i ze słuchaczami indywidualnymi.
Pragniemy także nadmienić, iż nauka w systemie metody Direct Method for English prowadzona jest według 6 podręczników. Po zakończeniu konkretnej ilości godzin nauki proponujemy Państwu przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych np. KET, PET, FCE, BEC, TOEIC.